NVFA

De NVFA is in 1983 opgericht en heeft als doel de bevordering van de kennis van de fysische antropologie en het stimuleren en coördineren van activiteiten op dit gebied.

De vereniging heeft ca. 80 leden, die dankzij hun verschillende wetenschappelijke achtergronden een gevarieerde expertise hebben op het gebied van de fysische antropologie. Hierdoor bestaat er een grote diversiteit aan specialismen binnen de vereniging, zoals bijv. op het gebied van de forensische antropologie, evolutie biologie, archeologisch skeletonderzoek, groei en ontwikkeling, etc.

De leden van de vereniging komen drie maal per jaar bijeen:

  • in januari vindt de jaarvergadering plaats, gevolgd door een lezing van een (gast)spreker en afgesloten met een borrel;
  • in het voorjaar wordt een excursie of museumbezoek georganiseerd, geleid door een genodigde of een der leden;
  • in het najaar vindt een symposium plaats met uitgebreide lezingen van (gast)sprekers en korte presentaties van student- en/of aspirant leden.
Statuten
De statuten zijn hier te lezen.