Lustrum 2018

Wij willen u er graag op attent maken dat op zaterdag 24 november 2018 de NVFA een lustrumsymposium organiseert ter ere van onze 35e verjaardag.

Het thema van dit symposium is TAFONOMIE, geïnspireerd door de opening van ARISTA (Amsterdam Research Initiative for Sub-surface Taphonomy and Anthropology), de eerste tafonomische begraafplaats in Europa, door het AMC (Academisch Medisch Centrum), te Amsterdam. Op deze plek zal de komende jaren onderzoek worden gedaan naar tafonomische processen die van invloed zijn op ontbindingsprocessen van begraven lichamen, met name ten behoeve van forensisch onderzoek. Het symposium zal dan ook plaatsvinden in het AMC in Amsterdam.

Programma:
09:00-09:30 Koffie/Thee
09:30-09:45 Opening lustrum
09:45-10:45 Keynote spreker (Prof Shari Forbes , University of Technology, Sydney, Australië)
10:45-11:15 Pauze
11:15-11:45 Tafonomie en fysische antropologie (Patrick Randolph-Quinney, University of Central Lancashire, UK)
11:45-12:15 Tafonomie en geofysisch onderzoek (Coen Nienaber, Nederlands Forensisch Instituut)
12:15-12:45 Tafonomie en forensisch onderzoek (Mike Groen, Nederlands Forensisch Instituut / Universiteit Leiden)
12:45-14:00 Lunch
14:00-14:45 Workshops / bezoek ARISTA groep 1
14:45-15:30 Workshops / bezoek ARISTA groep 2
15:30-16:00 Pauze
16:00-16:45 Workshops / bezoek ARISTA groep 3
16:45-17:00 Sluiting lustrum
17:00-19:00 Borrel

Workshops:

  1. Fotogrammetrie en tafonomie: Hayley Mickleburgh (Universiteit Leiden)
  2. Disasters, degradatie en identificatie: George Maat (Leids Universitair Medisch Centrum)
  3. Postmortale interval bepaling: Hans de Boer (Nederlands Forensisch Instituut / Academisch Medisch Centrum)
  4. Dierlijke tafonomie: Tristan Krap (Hogeschool Van Hall Larenstein)

Registratie voor het lustrumsymposium is gesloten. Voor vragen over de betaling van de registratiekosten neemt u contact op met Esther (e.plomp8@gmail.com). Voor overige vragen kunt u contact opnemen met Lida (a.e.vandermerwe@amc.uva.nl)

*********************************************

We would like to inform you about our upcoming lustrum symposium on Saturday November 24, to celebrate our 35th anniversary.

The theme of the symposium is TAPHONOMY, inspired by the opening of ARISTA (Amsterdam Research Initiative for Sub-surface Taphonomy and Anthropology), the first taphonomic burial facility in Europe, by the AMC (Academic Medical Center), Amsterdam. This location will be used for research on taphonomic processes that influence decomposition processes of buried bodies, predominantly for forensic purposes. Therefore, the lustrum venue will also be the AMC in Amsterdam.

09:00-09:30  Coffee/Thee
09:30-09:45  Opening lustrum
09:45-10:45  Keynote: What happens AFTER death? (Prof Shari Forbes , University of Technology, Sydney, Australia)
10:45-11:15  Break
11:15-11:45  Taphonomy and biological anthropology (Dr Patrick Randolph-Quinney, University of Central Lancashire, UK)
11:45-12:15  Taphonomy and geophysics (Coen Nienaber, Netherlands Forensic Institute)
12:15-12:45  Taphonomy and forensic investigation (Mike Groen, Netherlands Forensic Institute / Leiden University)
12:45-14:00  Lunch
14:00-14:45  Workshops / ARISTA visit group 1
14:45-15:30  workshops / ARISTA visit group 2
15:30-16:00  Break
16:00-16:45  Workshops / ARISTA visit group 3
16:45-17:00  Closing remarks
17:00-19:00  Informal drinks

Workshops (language of communication: Dutch)

  1. Photogrammetry and taphonomy: Dr Hayley Mickleburgh (Leiden University)
  2. Identification of victims from DVI operations with special emphasis on DNA-sample collection: Prof George Maat (Leiden University Medical Center)
  3. Post-mortem interval estimation: Dr Hans de Boer (Netherlands Forensic Institute/ Academic Medical Center)
  4. Decomposition of small cadavers (animals): Tristan Krap (University of Applied Sciences Van Hall Larenstein)

Registration for the symposium is closed. For questions regarding payment of the registrationfee, please contact Esther (e.plomp8@gmail.com). For other questions, please contact Lida (a.e.vandermerwe@amc.uva.nl).