Lidmaatschap

Natuurlijke personen woonachtig in Nederland of België, alsook personen die elders wonen maar een bijzondere band onderhouden met de Nederlandse fysische antropologie kunnen lid worden van de NVFA. Belangstellenden kunnen zich voor het lidmaatschap van de vereniging opgeven bij het bestuur of door een van de leden bij het bestuur worden voorgesteld. Leden en studentleden worden door het bestuur bij meerderheid van stemmen toegelaten.

Studentleden kunnen worden zij, die aan een Nederlandse of Belgische universiteit of hogeschool studeren, waarbij een onderdeel van hun studie tot de fysische antropologie gerekend kan worden. Studenten aan andere instellingen en uit andere studierichtingen kunnen ook door het bestuur als studentlid worden toegelaten. Studentleden die hun studie hebben volbracht of afgesloten, zullen met ingang van het eerstvolgende verenigingsjaar als leden worden ingeschreven.

Het lidmaatschap van de NVFA bedraagt:

€ 30,– (vol)
€ 7,50 (studenten BA/MA)

De contributie kan worden overgemaakt naar: IBAN: NL23 TRIO 0338 9344 05, t.n.v. “Nederlandse Vereniging voor Fysische Antropologie”