Bestuur

Voorzitter: Hayley Mickleburgh

Hayley Mickleburgh is forensisch archeoloog. Haar onderzoek richt zich hoofdzakelijk op forensische tafonomie, 3D visualisatie, en begravingspraktijken in het verleden. Sinds 2015 leidt zij forensisch tafonomisch onderzoek naar ontbindingsprocessen bij het Forensic Anthropology Center at Texas State University. Naast een PhD in archeologie is zij ook gecertificeerd in forensische gezichtsreconstructie en 3D modelleren en animatie.

 

Vice-voorzitter: Roelof-Jan Oostra

Roelof-Jan Oostra is sinds 2009 hoogleraar Anatomie en Embryologie aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam UMC, locatie AMC). Naast het ontwikkelen, coördineren en doceren van onderwijs in diverse (bio)medische bachelor- en master opleidingen, waaronder de cursus Physical and Forensic Anthropology in de Master Forensic Science, begeleidt hij momenteel negen promovendi, waaronder vier met een antropologisch of tafonomisch onderzoek. In 2017 realiseerde hij ARISTA (Amsterdam Research Initiative for Sub-surface Taphonomy and Anthropology): de eerste humane tafonomische begraafplaats in Europa.

 

Eerste secretaris: Felicia Fricke

Felicia Fricke is afgestudeerd op archeologische wetenschappen in Durham, Engeland, in 2010. Daarna ging ze naar Bradford om een MSc in Human Osteology and Palaeopathology te doen. In januari 2019 is ze gepromoveerd met een doctoraat in de archeologie, osteologie, en mondelinge geschiedenis van de slavernij in Caribisch Nederland (University of Kent). Ze heeft ook zowel ervaring met wetenschappelijk onderzoek als binnen de commerciële archeologie.

 

Tweede secretaris: Norbert Eeltink

Norbert Eeltink is senior archeoloog en fysisch antropoloog. Hij studeerde aan het voormalige Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam en werkt tegenwoordig als zelfstandig onderzoeker en adviseur via zijn eigen bedrijf Aestimatica. Naast zijn reguliere archeologische en fysisch antropologische werkzaamheden, werkt hij ook als museumadviseur en -ontwerper.

 

Penningmeester: Esther Plomp

OR 2017

Esther Plomp heeft haar Bachelor en Master in Archeologie behaald aan de Universiteit Leiden. Momenteel rond zij haar promotieonderzoek aan de Vrije Universeit Amsterdam af. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en validatie van isotopenonderzoek in menselijke tanden.

 

Algemeen bestuurslid: Kerri Colman

Kerri Colman .