Bestuur

Voorzitter: Eveline Altena

Eveline Altena is afgestudeerd op de archeologie van Meso-Amerika in Leiden, maar is na enkele jaren archeologisch veldwerk sinds 2006 werkzaam op de afdeling Humane Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum in Leiden. Daar promoveert zij op DNA-onderzoek op archeologische menselijke resten. Daarnaast maakt ze, samen met Lisette Kootker, deel uit van het samenwerkingsverband Skeletloket van waaruit op commerciële basis DNA- en isotopenonderzoek wordt uitgevoerd.
Contact: E-mail Evelien

Vice-voorzitter: Roelof Jan Oostra

Roelof-Jan Oostra is sinds 2009 hoogleraar Anatomie en Embryologie aan de Universiteit van Amsterdam (Amsterdam UMC, locatie AMC). Naast het ontwikkelen, coördineren en doceren van onderwijs in diverse (bio)medische bachelor- en master opleidingen, waaronder de cursus Physical and Forensic Anthropology in de Master Forensic Science, begeleidt hij momenteel negen promovendi, waaronder vier met een antropologisch of tafonomisch onderzoek. In 2017 realiseerde hij ARISTA (Amsterdam Research Initiative for Sub-surface Taphonomy and Anthropology): de eerste humane tafonomische begraafplaats in Europa.

Contact: E-mail Roelof-Jan

Eerste secretaris: Birgit Berk

Birgit Berk is afgestudeerd aan de Vrije Universiteit als Provinciaal Romeins Archeoloog, en heeft zich tijdens deze studie gespecialiseerd in fysische antropologie. Ze werkt als zelfstandig skeletspecialist voor commerciële archeologische bedrijven en gemeentes.

Contact: E-mail Birgit

Tweede secretaris: Mayonne van Wijk

M. van Wijk

Mayonne van Wijk is forensisch antropoloog. Na haar bachelor in Bio-medische wetenschappen en haar master in Forensic Science te hebben behaald is zij sinds 2010 werkzaam bij het Nederlands Forensisch Instituut. Naast zaakonderzoek in opdracht van m.n. politie en justitie houdt zij zich bezig met onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van fysische en forensische antropologie.

Contact: E-mail Mayonne

Penningmeester: Esther Plomp

OR 2017

Esther Plomp heeft haar Bachelor en Master in Archeologie behaald aan de Universiteit Leiden. Momenteel rond zij haar promotieonderzoek aan de Vrije Universeit Amsterdam af. Haar onderzoek richt zich op de ontwikkeling en validatie van isotopenonderzoek in menselijke tanden.

Contact: E-mail Esther

Algemeen bestuurslid: Barbara Veselka