Bestuur

Voorzitter: Hayley Mickleburgh

Hayley Mickleburgh is forensisch archeoloog. Haar onderzoek richt zich hoofdzakelijk op forensische tafonomie, 3D visualisatie, en begravingspraktijken in het verleden. Sinds 2015 leidt zij forensisch tafonomisch onderzoek naar ontbindingsprocessen bij het Forensic Anthropology Center at Texas State University. Naast een PhD in archeologie is zij ook gecertificeerd in forensische gezichtsreconstructie en 3D modelleren en animatie.

 

Vice-voorzitter: Norbert Eeltink

Norbert Eeltink is senior archeoloog en senior fysisch antropoloog. Hij studeerde aan het voormalige Instituut voor Pre- en Protohistorie van de Universiteit van Amsterdam en werkt tegenwoordig als zelfstandig onderzoeker en adviseur via zijn eigen bedrijf Aestimatica. Naast zijn reguliere archeologische en fysisch antropologische werkzaamheden, werkt hij ook als museumadviseur en -ontwerper.

 

 

Eerste secretaris: Felicia Fricke

Felicia Fricke is afgestudeerd op archeologische wetenschappen in Durham, Engeland, in 2010. Daarna ging ze naar Bradford om een MSc in Human Osteology and Palaeopathology te doen. In januari 2019 is ze gepromoveerd met een doctoraat in de archeologie, osteologie, en mondelinge geschiedenis van de slavernij in Caribisch Nederland (University of Kent). Ze heeft ook zowel ervaring met wetenschappelijk onderzoek als binnen de commerciële archeologie en werkt nu als postdoctoraal onderzoeker in het geschiedenisproject IN THE SAME SEA (University of Copenhagen).

 

Tweede secretaris: Lina de Jonge

Lina de Jonge heeft haar Bachelor en Master in Archeologie behaald aan de Universiteit Leiden. Sinds 2009 werkt ze bij de Gemeente Breda als senior archeoloog en senior fysisch antropoloog.

 

Penningmeester: Tristan Krap

OR 2017

Tristan Krap is werkzaam als forensisch antropoloog (stichting Ars Cogniscendi) en docent forensisch onderzoek & tafonomie (Hogeschool Van Hall Larenstein), daarnaast doet hij een promotiestudie (Amsterdam UMC, locatie AMC, dept. Medische Biologie, sectie anatomie). Zijn wetenschappelijk onderzoek is gericht op forensische tafonomie. In 2015 heeft hij een locatie ontwikkeld voor bovengronds tafonomisch onderzoek in Nederland (Sus scrofa dom. als substituut voor mens) en doet hij onderzoek naar het effect van brand op menselijk bot (promotiestudie).

 

Algemeen bestuurslid: Barbara Veselka

Barbara Veselka is senior fysisch antropoloog en bioarcheoloog. Zij is gepromoveerd aan de Universiteit van Leiden en werkt momenteel als post-doctoraal onderzoeker aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij bestudeert zowel verbrande als onverbrande menselijke resten en kijkt hier op macroscopisch, chemisch (isotopen) en microscopisch (µCT en microscoop) niveau naar. Haar specialiteit is het onderzoeken van vitamine D tekort en dan met name in de tanden.